Prof. Liu Qingjian

Liu Qing Jian small

School of International Studies

Renmin University

Field of Activity

Professor for International Relations

Address Zhongguancun Street No.59
100872 Beijing
Email liuqingjian@hotmail.com
Homepage http://sis.ruc.edu.cn/teacher/resume/liuqingjian.htm